On Grid Solarr-systeem

On-Grid Pv-systeem

Op het dak aangesloten zonne-energieopwekkingssysteem.Het systeem wordt rechtstreeks opgenomen in het nationale elektriciteitsnet, zonder batterij, kosten van aangesloten nettoepassing betaald door koper. Na succesvolle installatie van net aangesloten, kunnen naast aftrek van huishoudelijke uitgaven subsidies worden verkregen als vermogensgraad.Bovendien, wanneer elektriciteit niet kan worden opgebruikt, zal het openbare elektriciteitsnet deze terugkopen tegen lokale prijs.

Toepassingsscenario's

Residentieel fotovoltaïsch stroomopwekkingssysteem
Kan op grote schaal worden toegepast op zelfgebouwde plaatsen van hellende daken, platforms, carports, enz.

Industriële en commerciële gebieden, industriële en commerciëlefotovoltaïsch energieopwekkingssysteemkon wild op de grote schaal van workshop gekleurd staaldak worden gebruikt,groot gebied van vierkante platforms en Gobi-woestijn, enz.


Laat een bericht achter